• We zijn bereikbaar 06 16 5858 61

Naam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Informatie

Informatie

Belangrijke feiten over zonne-energie

De zonnestroom die u opwekt wordt als eerste verbruikt. Wekt u op enig moment meer zonnestroom op dan u op dat moment zelf verbruikt wordt de elektriciteit automatisch terug geleverd aan het net. Er gaat geen energie verloren. De zonnestroom die u terug levert aan het net wordt gesaldeerd. In Drenthe hebben wij jaarlijks ongeveer 1470 zonuren per jaar. Rekenkundig voor het bepalen van het gewenste systeemvermogen om een bepaalde hoeveelheid kWh te kunnen gaan opwekken kunnen wij met dit gegeven niet zoveel. Onder Standaard Test Condities (STC) is namelijk bepaald dat een zonnepaneel zijn maximale vermogen levert bij een:

  • Temperatuur van 25 gr.
  • Een lichtintensiteit van 1000 W/m2
  • Bij een zuidoriëntatie
  • En een hellingshoek van 30-36 gr.

Dit maximale vermogen wordt uitgedrukt in de eenheid van Wattpiek (Wp). Voor Nederland geldt dat wij rekenen met 1000 ‘volle’ zonuren per jaar. Gezien het feit dat wij in Nederland deze standaard test condities veelal niet realiseren wordt er veelal gerekend met een performance ratio (PR) oftewel opbrengstfactor voor verliezen van 15%. Met andere woorden een systeem bestaande uit 4 panelen van 250 Wp, totaal 1000 Wp aan systeemvermogen levert 850 kWh per jaar bij een ideale oriëntatie. De ene leverancier die het iets somberder inziet rekent met een performance ratio van 0,8, een andere leverancier die het zonniger inziet rekent met een performance ratio van 0,9! In het laatste geval zou de verwachte opbrengst 900 kWh / jaar zijn. LET OP! Laat u dus niet misleiden!

Niet iedere woning of bedrijfspand heeft een ideale zuidoriëntatie. Heeft u een dakvlak dat in negatieve zin afwijkt van ideaal (oriëntatie, dan wel dakhelling) wordt de performance ratio van 0,85 nogmaals vermenigvuldigt met een correctiefactor. De correctiefactor ligt tussen de 70-100%. Zonnepanelen kunnen geplaatst worden tussen oost en west, waarbij de opbrengst optimaal is met een oriëntatie tussen zuidoost en zuidwest.

Garanties

Over het algemeen wordt er door de producent een vermogensgarantie van 25 jaar gegeven. Zonnepanelen verouderen door de jaren heen. Dat wil zeggen dat het vermogen per jaar iets lager wordt. Dit wordt de degradatie van zonnepanelen genoemd. Bij de meeste panelen komt de veroudering uit op 0,8% per jaar, oftewel 20% over 25 jaar. De meeste producenten garanderen dat na 10 jaar de panelen nog minimaal 90% vermogen leveren en na 25 jaar 80% aan vermogen. Tevens wordt er door er een productgarantie afgegeven van meestal 10 jaar. Sommige producenten geven 12 jaar garantie. Op de omvormer wordt veelal 5-7 jaar fabrieksgarantie gegeven. Wij werken met Clickfit of Flatfix draagsystemen. Hierop is een productgarantie van 20 jaar van toepassing. Op de installatie geven wij een garantie van 2 jaar.

Heeft u vragen, bel 06 16 5858 61 of laat uw naam en telefoonnummer achter. Dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug!

Vele factoren bepalen uw rendement!

Solar Drenthe levert panelen van uitstekende kwaliteit. Het paneel alleen staat niet garant voor een optimale opbrengst. De omvormer is ook een zeer belangrijk systeemonderdeel. De omvormer zet de door de panelen opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom. Wisselstroom is de stroom die u uit het stopcontact haalt. Bij het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom komt warmte vrij. Hoe hoger het rendement van de omvormer, hoe lager het verlies aan warmte. Een omvormerrendement van 98% wil zeggen 98% elektriciteit en 2% verlies aan warmte. Daarom is het belangrijk dat de omvormer de warmte goed kwijt kan in de ruimte. Er zijn omvormers die de warmte actief uitblazen door een ventilator en omvormers die passief koelen. Omvormers met een ventilator geven meer geluid en zijn onderhoudsgevoeliger. Belangrijk zijn natuurlijk ook de zwakstroombekabeling (DC) en de wisselstroombekabeling (AC), de connectors en het draagsysteem. Alles te samen draagt bij aan een optimale jaaropbrengst, jaar in jaar uit. Andere belangrijke aspecten die een van invloed zijn op de opbrengst zijn bijv. de oriëntatie, dakhelling, schaduwvorming en/of vervuiling. Zonnepanelen worden meestal in serie geschakeld. Met andere woorden, de zwakste schakel bepaald de sterkte van de ketting. Afhankelijk van de grootte van het systeem kan er wel een omvormer toegepast worden waar bijv. 2 strengen op aangesloten kunnen worden. Dat verkleint het risico van een lagere opbrengst bij bijv. schaduwvorming op een deel van de panelen. Ook is het mogelijk een systeem op te bouwen met meerdere kleinere omvormers, of zelfs een omvormer per paneel.

Wanneer een extra groep!

Op het moment dat het systeemvermogen hoger is dan 601 Wp bent u wettelijk verplicht een vrije groep in de meterkast bij te plaatsen. Vanaf de omvormer wordt dan een AC-kabel aangelegd tot in de meterkast. Een systeem tot 600 Wp (3 panelen van bijv. 200 Wp) mag via de omvormer rechtstreeks op de huisinstallatie worden aangesloten.