• We zijn bereikbaar 06 16 5858 61

Naam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Principes zonne-energie

Principes zonne-energie

De zon is een grote kerncentrale op een veilige afstand van 150 miljoen km tot de aarde. In de kern van de zon vindt continue kernfusie plaats, bij een temperatuur van 15 miljoen graden Celsius onder een gigantische druk van 200 miljard bar. De stralingsintensiteit aan de oppervlakte van de zon wordt geschat op 70.000-80.000 kW/m2. Ter plaatse van de dampkring is gemiddelde stralingsintensiteit nog 1353 W/m2. Deze waarde wordt de zonneconstante genoemd. Deze stralingsintensiteit bereikt niet in z’n geheel het aardoppervlak, maar wordt door de atmosfeer deels gereflecteerd, geabsorbeerd en verstrooid.

  • Van de straling vanaf de zon wordt:
  • 31% gereflecteerd door de atmosfeer
  • 17,4 % geabsorbeerd door de atmosfeer
  • 4,2% gereflecteerd door het aardoppervlak
  • 14,4% ingestraald op de continenten
  • 33% ingestraald op het zeeoppervlak

De straling die bij een onbewolkte hemel tegen de middag als de zon de meeste kracht heeft op aarde arriveert schommelt rond de 1000 W/m². In vaktermen: 1000 kWh/m².a bij 25 graden Celsius en AM=1,5 (d.w.z. onder een hoek van 41,5 graden, waardoor de stralen een 1,5 maal dikkere luchtlaag moeten doordringen). De straling van de zon levert ons per jaar 220.000 biljoen kWh, dat is meer dan 2500 keer het totale verbruik van de wereldbevolking. Dit betekend dat we om aan de totale energiebehoefte van de wereld te voldoen we genoeg hebben aan een zonnecollector van ca. 144.400 km² oppervlakte, dus ongeveer ter grootte van 3,5 keer Nederland of ca. 25% van Frankrijk.

Gemiddeld ontvangen we in Nederland dus ca. 1000 kWh/m² per jaar aan zonlicht. Men dient er wel rekening mee te houden dat ca. 70 tot 80% hiervan in de zomerperiode (voorjaar en zomer) ontvangen wordt!