• We zijn bereikbaar 06 16 5858 61

Naam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Privacy statement

Miedema Bouwadvies | Solar-Drenthe, gevestigd aan Zilverschoonlaan 1 9413AV Beilen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.solar-drenthe.nl en http://www.miedemabouwadvies.nl
Zilverschoonlaan 1 9413AV Beilen +31 (0) 16 58 58 61
Miedema is de Functionaris Gegevensbescherming van Miedema Bouwadvies | Solar-Drenthe
Hij is te bereiken via info@solar-drenthe.nl of info@miedemabouwadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Miedema Bouwadvies | Solar-Drenthe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Miedema Bouwadvies | Solar-Drenthe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het opstellen en toesturen per mail van een prijsaanbieding / offerte zoals door u gevraagd
– Het kunnen factureren en het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen uitvoeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Miedema Bouwadvies | Solar-Drenthe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Miedema Bouwadvies | Solar-Drenthe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de aan ons verstrekte (bedrijfs) informatie. De bewaartermijn heeft te maken met de fiscale regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Miedema Bouwadvies | Solar-Drenthe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Miedema Bouwadvies | Solar-Drenthe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Miedema Bouwadvies | Solar-Drenthe gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics. We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren We slaan analytische gegevens van onze bezoekers op via Google Analytics ter verbetering van onze diensten. Daarbij kunnen locaties en ip adressen geregistreerd worden. Het privacybeleid van Google is in te zien op: www.google.com/privacypolicy.html.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de Miedema Bouwadvies | Solar Drenthe websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Miedema Bouwadvies | Solar-Drenthe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@solar-drenthe.nl

Updates voor dit beleid

Miedema Bouwadvies | Solar Drenthe kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze websites.

Miedema Bouwadvies | Solar-Drenthe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type