• We zijn bereikbaar 06 16 5858 61

Naam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Energiemanagement

Energiemanagement

De uitdaging voor de u als particulier en ondernemer is om op het gebied van de energievraag en energiebehoefte op beter op elkaar af te stemmen. Vraag & Aanbod.

Met een energiemanagement systeem worden de tijden waarop energie wordt verbruikt aangepast aan de momenten waarop deze energie het meest voorhanden is, namelijk wanneer de zon schijnt. Op deze manier gaat elk huishouden zijn eigen opgewekte zonnestroom zo veel mogelijk verbruiken, om aldus zo zelfvoorzienend mogelijk worden. Bovendien ontlast elke zonnestroominstallatie dan het net door de effectieve verlaging in afname van elektriciteit.

De kans is aanwezig dat er in de nabije toekomst, na 2020, door aanpassing van de salderingsregeling dat er flexibele tarieven gehanteerd gaan worden door de energieleveranciers.

De energieprijzen per kWh worden lager bij een overschot en de tarieven gaan worden hoger bij een tekort. Met andere woorden op een zonnige dag, en u produceert maximaal zonnestroom met uw PV-systeem, meer dan u op dat moment zelf nodig bent, wordt er automatisch terug geleverd aan het net, tegen het lagere tarief. Op andere momenten van de dag wekt u PV-systeem onvoldoende op, koopt u in tegen een hogere kWh-prijs.

Er zijn energiemanagementsystemen beschikbaar die voor u gaan managen en de vraag & aanbod (de energievraag in uw woning/huishouden en de zonnepanelen) beter op elkaar gaan afstemmen, om het moment van terug leveren zo lang mogelijk uit te stellen. Dat is voor u financieel het gunstigst.  Het moment van terug leveren kan door het toepassen van een thuisbatterij nog verder uitgesteld worden.

Vele fabrikanten zijn hiermee al bezig en hebben systemen ontwikkeld. Soms merk gebonden, maar er zijn ook systemen die merk onafhankelijk zijn. Elios4you is hiervan een voorbeeld (figuur 1).

Deze energiemanagementsystemen zijn geschikt voor 1-fase en 3-fase aansluitingen (figuur 2).

SMA heeft het Smart Home systeem hiervoor ontwikkeld.

Figuur 1: Elios4you (klik om te vergroten)

Figuur 2: Energiemanagementsystemen geschikt voor 1-fase en 3-fase aansluitingen (klik om te vergroten)