• We zijn bereikbaar 06 16 5858 61

Naam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Zakelijk

Zakelijk

Het klimaat verandert!

Het klimaat verandert! Onze planeet verandert! De wereldbevolking groeit! De CO2 uitstoot explodeert. Een definitieve omslag is nodig.

De wereldbevolking groeit.

In 1804 woonden er één miljard mensen op de wereld. In 1927 waren dat twee miljard. Eind jaren 50 groeide de wereldbevolking tot drie miljard personen. In 1987 werd het Kroatische jongetje Matej Gaspar symbolisch uitgeroepen tot vijf miljardste wereldburger.

Op 19 juli 1999 werd volgens de Verenigde Naties de 6 miljardste mens geboren. Op 31 oktober 2011, iets meer dan 12 jaar later, werd de 7 miljardste mens geboren.

De VN hanteert een scenario met betrekking tot bevolkingsgroei, waarin wordt  uitgegaan van een voortzetting van het huidige, hoge, geboortecijfer. In dat scenario zal de wereldbevolking in 2050 de 12 miljard benaderen. De VN gaat echter uit van een toename tot 9 miljard mensen.

Meer informatie over

De toekomst is nier meer wat het geweest is!

Het is belangrijk dat de CO2 uitstoot structureel wordt verlaagd, en daarmee primair het energieverbruik. Samen kunnen wij het tij keren. Ook u als ondernemer bent u een belangrijke schakel om deze definitieve omslag mogelijk te maken. Doe mee, investeer duurzaam, verlaag uw energieverbruik, verlaag uw CO2 uitstoot, verlaag uw CO2 footprint, door te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen.

Zonnepanelen van Solar Drenthe. Eerlijk, betrokken en passie voor duurzaam.

Voor ondernemers zijn er verschillende fiscale regelingen om uw investering nog  rendabeler te maken. Uw financieel voordeel wordt gemaximaliseerd. Te denken valt aan een aantal interessante regelingen, waarbij naast de afschrijvingen een deel van het investeringsbedrag van de winst afgetrokken kan worden, de zogenoemde investeringsaftrek. Deze aftrek kan in de vorm van een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, een energie-investeringsaftrek en een milieu-investeringsaftrek.

Heeft u een bedrijfspand of een schuur met een dak van asbestplaten? Dan zijn er op dit moment hele interessante regelingen om het asbest-dak te vervangen door een dak met zonnepanelen. Ook de lage rente draagt bij aan een gunstigere businesscase.

Voor ondernemers zijn er een aantal belastingvoordelen te weten:

  • De btw
  • De Energie Investeringsaftrek (EIA) verhoogd naar 58% in 2016.
  • De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt
  • De Milieu-investeringsaftrek
  • De VAMIL geldt voor de installatie van een zonnestroomsysteem waarbij tegelijkertijd ook een asbesthoudend dak vervangen wordt. In dat geval kunt u de investering in 1 jaar afschrijven wat een fiscaal voordeel oplevert. In andere gevallen kan dat in minstens 5 jaar.

Wilt u een bijdrage leveren aan het terug dringen van uw bedrijfsmatige CO2 uitstoot, en wilt u een eerlijk advies, neemt u dan contact op met Solar Drenthe, 06 16 5858 61.