• We zijn bereikbaar 06 16 5858 61

Naam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Fiscaal voordeel

Fiscaal voordeel

De EIA is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De Belastingdienst en Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, voeren de EIA uit. Als u als Nederlands bedrijf investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de Energie-Investeringsaftrek.

Hoogte van de EIA verhoogd van 41,5% naar 58%

U mag per 1 januari 2016 een bedrag ter grootte van 58% (was 41,5%) van het investeringsbedrag ten laste brengen van de winst. Het systeemvermogen dient dan wel minimaal 25 kWp te zijn (100 panelen van 250 Wp). De omvang van het bedrag staat op de verklaring die u na uw melding toegestuurd krijgt.
Minimum: Eén bedrijfsmiddel kost minimaal € 450. Het totale bedrag aan energie-investeringen moet per kalenderjaar minstens € 2.200 zijn. Maximum: In één kalenderjaar wordt per onderneming over ten hoogste € 116 miljoen aan energie investeringen EIA verleend.

Rekenvoorbeeld (fictieve bedragen)
Investeringsbedrag zon-PV systeem van 50 kWp = 50 * € 1.700/kWp = € 85.000,-
Energie-Investeringsaftrek: 58% van de investering in mindering op de fiscale winst van de onderneming;

€ 85.000,- x 58% x 40.4% IB (inkomstenbelasting) = € 19.917,20 is uw fiscaal voordeel. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 23,4%.

Meer informatie over

Toelichting

Als u de totale kosten voor een energie-investering in één kalenderjaar maakt, kunt u bij de aangifte over dat jaar profiteren van de volledige EIA. U kunt de betalingen over meerdere jaren doen, maar het bedrijfsmiddel in gebruik nemen in het jaar dat u investeert. Dan neemt u EIA volledig in aanmerking bij de aangifte over het kalenderjaar waarin u heeft geïnvesteerd. Is het bedrijfsmiddel aan het einde van het kalenderjaar nog niet in gebruik genomen, dan kunt u het bedrag dat is betaald voor de investering in dat jaar als EIA in mindering brengen op de winst. De rest van de investering neemt u mee in de aangiftes over de volgende kalenderjaren waarin u betalingen doet, maar niet later dan in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen. Bent u Vpb-belastingplichtig of IB-belastingplichtig en sluit u het jaar af met een verliesrekening? Dan kunt u, wanneer u IB-belastingplichtig bent, EIA in de drie voorgaande jaren en zes volgende jaren verrekenen. Bent u Vpb-belastingplichtig, dan kunt u EIA in het voorgaande jaar en de negen volgende jaren verrekenen. Overleg dit met uw belastinginspecteur.

Voorwaarden

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 58% extra aftrekbaar van de fiscale winst. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

  • het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.200;
  • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
  • het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst;
  • u kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.