• We zijn bereikbaar 06 16 5858 61

Naam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Zonnepanelen Friesland

Zonnepanelen Friesland

Wilt u zonnepanelen in Friesland hebben, maar weet u niet wat het u gaat opbrengen? Solar Drenthe gaat het u vertellen!

De opbrengst van zonnepanelen in Friesland

De opbrengst van zonnepanelen in Friesland wordt bepaald door de hoeveelheid lichtinstraling die ze ontvangen. De oriëntatie en de hellingshoek van de panelen bepalen of er sprake is van maximale lichtinstraling. Deze wordt uigedrukt in het aantal uren volle zon, oftewel het aantal kWh per vierkante meter. Een optimaal opgesteld zonnepaneel ontvangt gemiddeld 1000 uren volle zon per jaar. Dit is gelijk aan 1000 kWh/m2. Een regel voor het berekenen van de jaarlijkse energieopbrengst is het vermenigvuldigen van de uren volle zon met het piekvermogen van de panelen en de opbrengstfactor.

Zonnepanelen in Friesland

Er zijn een aantal interne en externe verliesfactoren die het rendement van zonnepanelen in Friesland reduceren:

  • Lage instralingsverliezen
  • Omvormer
  • Mismatch
  • Temperatuursverliezen

Lage instralingsverliezen

De Wp-waarde van een paneel is gedefinieerd voor een irradiantie van 1000 W/m2. Bij lagere waarden is ook het paneelrendement lager. Het precieze verlies hangt af van het soort paneel, maar de trend is altijd hetzelfde: een lager rendement bij een lagere irradiantie. Omdat ook de lage irradiantiewaarden bijdragen tot de jaarlijkse instraling, is het gemiddelde rendement van het paneel altijd lager dan het nominale rendement waarop de Wp-waarde gebaseerd is.

Omvormer

De omvormer is de belangrijkste verliesfactor. Deze zet ongeveer 95% van de gelijkstroom om in wisselstroom. De rest van de energie gaat als warmte verloren. Reflecties beïnvloeden het rendement van zonnepanelen nadelig, omdat zonlicht verloren gaat en wordt veroorzaakt doordat de zon meestal niet loodrecht op de panelen staat.

Mismatch

Een ander effect dat op kan treden is de mismatch. Wanneer een klein deel van de panelen beschaduwd wordt of minder licht ontvangt, dan produceren de panelen die hiermee verbonden zijn minder elektriciteit. Dit heeft ook effect op de rest van de panelen die niet beschaduwd zijn. Tenslotte zal bij een hoge instraling de temperatuur van zonnecellen oplopen. Een hogere celtemperatuur heeft een nadelige invloed op het rendement van zonnecellen.

Interesse in zonnepanelen in Friesland?

Ondanks deze factoren die het rendement van de zonnepanelen in Friesland kunnen reduceren, kunt u alsnog uw gehele investering in het zonnesysteem terugverdienen. Heeft u daar wel interesse in? Neem dan eens contact met ons op om een afspraak te maken voor een persoonlijk adviesgesprek.